wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin zakupów:

Warunki sprzedaży

Przedstawione poniżej Warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez firmę ALLCAMP PIOTR LIS  znajdującą się w Łodzi 91-120 przy ulicy Aleksandrowskiej 2/ 8, NIP: 727-100-94-65, REGON: 470800920 i wszystkich zamówień składanych przez Klientów i wszystkich umów zawieranych między firmą ALLCAMP a Klientem w odniesieniu do produktów i usług oferowanych na stronie www.votronic.allcamp.pl

Definicje

 1. Klient - osoba korzystająca ze  Sklepu, będąca osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej ( ukończyła 18 rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 2. Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.votronic.allcamp.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;

 3. Sprzedawca – firma AllCamp Piotr Lis, 91-120 Łódź, ul. Aleksandrowska 2/ 8, NIP: 727-100-94-65, REGON:  470800920

 4. Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

 5. Wszystkie ceny na niniejszej stronie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sposoby płatności to:

 1. Zamówienie opłacone za pomocą przelewu na koto bankowe firmy Allcamp:

MBank: 05 1140 2004 0000 3202 7049 1950
 uznaje się za przyjęte do realizacji w chwili zaksięgowania środków na koncie.

 1. Zamówienie opłacone za pomocą systemu PayU.pl uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili pozytywnej autoryzacji płatności.

 2. Zamówienie „za pobraniem” jest przekazane do realizacji natychmiast po zarezerwowaniu odpowiednich produktów na stanach magazynowych.

 

Realizacja zmówienia

 1. Zamówienia można składać na 3 sposoby:

  • Poprzez stronę internetową sklepu www.votronic.allcamp.pl. Ten sposób zakupu daje dostęp do promocji organizowanych przez sklep.

  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@votronic.allcamp.pl

  • Istnieje też możliwość zgłaszania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu 

42 6542999.

 1. Dokonanie transakcji zakupu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego na potrzeby realizacji transakcji oraz akceptacją polityki prywatności i ochrony danych osobowych.

 2. Zamówione w sklepie towary są dostarczane w terminie zgodnym z informacją o dostępności prezentowaną w opisie produktu.

 3. Możemy odmówić realizacji zamówienia, którego nie dało się potwierdzić w ciągu trzech dni od złożenia zamówienia.

 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu internetowego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w zamówieniu - Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

Klient ma następujące możliwości:

  • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów.  Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

  • częściowa realizacja w różnych terminach dostawy -  wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zobowiązany do zrealizowania zamówienia na towary niedostępne terminie uzgodnionym z Klientem,

  • wysyłka w późniejszym terminie - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia w pełni kompletnego, w terminie późniejszym od deklarowanego, 

anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar - sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od anulowania całości lub części zamówienia przez Klienta, zwróci całą otrzymaną od niego kwotę wpłaty.

 • W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail).

 • Wszystkie złożone w sklepie zamówienia potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej.

Dostawa i czas realizacji zamówienia

Czas oczekiwania

Na czas, po którym przesyłka trafi do Twoich rąk, składa się czas potrzebny nam na jej przygotowanie do wysyłki i czas potrzebny poczcie lub kurierowi na jej dostarczenie.

Czas przygotowania do wysyłki
To czas od przyjęcia przez nas zamówienia do wysłania paczki ze sklepu.
Zamówienie płatne kartą jest przyjęte do realizacji w chwili, gdy karta zostanie zautoryzowana.

Zamówienia płatne przelewem lub za pobraniem, składane przez klientów, którzy już raz u nas kupowali, zaczynamy realizować natychmiast, gdy tylko do nas dotrą.

Zamówienia płatne przelewem elektronicznym zaczynamy realizować w chwili, gdy otrzymamy potwierdzenie o otrzymaniu płatności, czyli maksymalnie na drugi dzień.

Ponieważ towary w naszym sklepie różnią się od siebie pod względem czasu, jaki jest nam potrzebny by przygotować je do wysyłki, termin wysyłki całego zamówienia szacujemy na podstawie tego, jak długo może zająć nam przygotowanie produktu, na który trzeba czekać najdłużej.

Czas dostawy:

Paczki na terenie kraju są dostarczane przez Pocztę Polską w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych, przesyłkami kurierskimi w ciągu 1/2 dni roboczych od dnia wysłania z naszego magazynu.

Możesz także sam wybrać odpowiedni dla Ciebie termin dostarczenia zamówienia. Może to być dowolny termin, nieprzekraczający jednak 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Wyślemy je po skompletowaniu, nie wcześniej niż w wybranym przez Ciebie dniu.

Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, podajemy, licząc tylko dni robocze.

Szczegóły

wysyłamy w ciągu 6-10 dni
Tego towaru nie mamy w naszym magazynie, potrzebujemy czasu by go otrzymać od dostawcy.

towar na zamówienie, wysyłamy do 12 dni (towar sprowadzany na zamówienie)
To towar specjalny - nie możemy zadeklarować z góry, jak szybko go zdobędziemy. Często jest to towar, który na życzenie Klienta sprowadzamy zza granicy. Zakładamy, że jego sprowadzenie lub wyjaśnienie tego, czy i kiedy będzie dostępny nie powinno potrwać dłużej niż 12 dni roboczych.

Może się jednak zdarzyć, że czas ten się wydłuży. Sporadycznie może się także okazać, że zdobycie tego towaru będzie w ogóle niemożliwe, jeśli w tym czasie dostawca wycofał się z jego sprzedaży. Taki towar po jakimś czasie może wrócić do oferty, jeśli znów pojawi się szansa na jego sprowadzenie.
 towar niedostępny
Towaru nie można w tej chwili zamówić. Można liczyć na wznowienie. Nie możemy jednak obiecać, że towar ten ponownie pojawi się w sprzedaży.

Gwarancja

Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie objęte są minimum roczną gwarancją producenta. W razie wykrycia wady, prosimy o kontakt z obsługą sklepu korzystając z formularza kontaktowego.

 1. do przesyłanego towaru należy dodać zgłoszenie reklamacyjne oraz dowód jego zakupu w postaci oryginału paragonu lub kopii oryginału faktury VAT, jeśli była wystawiona oraz kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona).

 2. Towar dostarczany powinien być czysty.

Dopełnienie powyższych wymogów nie stanowi warunku koniecznego rozpatrzenia reklamacji, ale może wpłynąć na szybkość jej załatwienia.

Do ujawnionych w okresie gwarancji wad sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki.

Towar odesłać należy na adres:

AllCamp Piotr Lis

91-120 Łódź

ul. Aleksandrowska 2/ 8

W przypadku odstąpienia klienta od umowy firma Allcamp Piotr Lis nie ponosi kosztów odesłania towarów!

Kiedy zgłoszenie reklamacyjne zostanie pozytywnie rozpatrzone klientowi przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów wysyłki. 

Towar niezgodny z umową

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Zwrot wszelkich kwot, należnych Klientowi w przypadku uznania sprzedanego towaru za niezgodny z umową, zostanie dokonany niezwłocznie,  nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od daty stwierdzenia niezgodności przez Sprzedawcę (z uwzględnieniem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).

Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy - traci uprawnienia wynikające z ustawy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

Prawo do zwrotu

Każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania zamówionego towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Klientowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość;

 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;

 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

 4. świadczeń ściśle określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 6. dostarczania prasy;

 7. usług w zakresie gier hazardowych.

W razie odstąpienia od umowy - jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

W miarę możliwości:

 1. w oświadczeniu o odstąpieniu należy wskazać oczekiwany sposób przekazania należnych Klientowi środków pieniężnych (np. podanie nr konta)

 2. zwracany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem dokonania transakcji (paragonem, fakturą, wyciągiem przelewu bankowego lub potwierdzeniem płatności PayU lub PayPal), a w przypadku, gdy Sprzedawca wystawił fakturę VAT – także z podpisaną fakturą korygującą.

Przy czym dopełnienie powyższych wymogów nie jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień Klienta, o których mowa w niniejszym akapicie, ale może przyspieszyć załatwienie sprawy przez Sprzedawcę.

Elektroniczny formularz zwrotu znajduje się na naszej stronie.

Towar odesłać należy na poniższy adres z dopiskiem „ZWROT„ dodając numer zamówienia:

AllCamp Piotr Lis

91-120 Łódź

ul. Aleksandrowska 2/ 8

 

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl